Program

UWAGA !

prosimy o zapoznanie się z programem przed wyjazdem na turniej !

 
Turniej przeprowadzany w trybie festiwalowym
numer startowy odbieramy co najmniej na 60 minut przed startem !
 

REJESTRACJA PAR

ROZPOCZĘCIE

 

 

 

------------------------------------

REJESTRACJA PAR

ROZPOCZĘCIE

  

------------------------------------

REJESTRACJA PAR

ROZPOCZĘCIE

 

 

 

 

------------------------------------

REJESTRACJA PAR

ROZPOCZĘCIE

 

 

 

  

 

------------------------------------

ROZPOCZĘCIE

Godz. od 9.00

Godz. 10.00

 

 

 

--------------------------

Godz.  9.00

Godz. 11.00

 

 --------------------------

Godz. 12.00

Godz. 13.00

 

 

 

 

--------------------------

Godz. od 14.30

Godz. 15.30

 

 

 

 

  

--------------------------

Godz. 18.30

8 – 9 H 4T

8 – 9 G 5T

10 – 11 H 4T

10 – 11 G 5T

12 – 13 G 5T

----------------------------------------------------------

12 – 13 F 6T

12 – 13 E

14 – 15 E 

----------------------------------------------------------

12 – 13 D St

12 – 13 D La

14 – 15 D St

14 – 15 D La

pow.15 D St

pow.15 D La

----------------------------------------------------------

14 – 15 C St

14 – 15 C La

14 – 15 B St

14 – 15 B La

pow. 15 B St

pow. 15 B La

 ¼  młodzież LA GPP Ekstraklasa FTS

----------------------------------------------------------

od ½ F junior II ST GPP Ekstraklasa FTS

od ½ F młodzież LA GPP Ekstraklasa FTS

od ½ F junior II LA GPP Ekstraklasa FTS

od ½ F młodzież ST GPP Ekstraklasa FTS